Αρχική

Σχολή Διαιτησίας στην Ε.Π.Σ. Κοζάνης.

Από την Επιτροπή Διαιτησίας γίνεται γνωστό ότι θα λειτουργήσει νέα σχολή Διαιτησίας στην Ε.Π.Σ. Κοζάνης .

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν άντρες και γυναίκες ηλικίας από 16 έως 28 ετών που έχουν απολυτήριο Λυκείου ή ισότιμης σχολής.

Αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία της Ε.Π.Σ. Κοζάνης από 28/08/2013 έως 26/09/2013.