Αρχική

WARZONE 6 – Η ΩΜΕΓΑ ΗΤΑΝ ΕΚΕΙ !!!


Warzone 6

http://www.warzone.gr
Το War ZONE είναι μια εκδήλωση τριήμερης διάρκειας και περιλαμβάνει την προσομοίωση μιας «πολεμικής σύρραξης»,
εντός των πλαισίων που ορίζονται από ένα φανταστικό σενάριο. Μέσω αυτού δίνεται η δυνατότητα σε όλους τους συμμετέχοντες
να βιώσουν μοναδικά συναισθήματα ακονίζοντας όχι μόνο τις στρατηγικές τους ικανότητες αλλά και ζώντας ιδιαίτερες στιγμές παίζοντας
διαφόρους ρόλους, όπως αυτόν του στρατιώτη, του πολίτη, του νοσοκόμου, του κατάσκοπου και πολλών άλλων!

Η ΩΜΕΓΑ ΗΤΑΝ ΕΚΕΙ !!!!

omega airsoft team - warzone 6 (21)http://airsoft-kozani.gr/wp-content/uploads/2018/06/omega-airsoft-team-w... 768w, http://airsoft-kozani.gr/wp-content/uploads/2018/06/omega-airsoft-team-w... 960w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />
omega airsoft team - warzone 6 (9)http://airsoft-kozani.gr/wp-content/uploads/2018/06/omega-airsoft-team-w... 309w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />
omega airsoft team - warzone 6 (18)http://airsoft-kozani.gr/wp-content/uploads/2018/06/omega-airsoft-team-w... 768w, http://airsoft-kozani.gr/wp-content/uploads/2018/06/omega-airsoft-team-w... 1024w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />
WARZONE 6 PHOTOShttp://airsoft-kozani.gr/wp-content/uploads/2018/06/omega-airsoft-team-w... 720w" sizes="(max-width: 225px) 100vw, 225px" />
omega airsoft team - warzone 6 (2)http://airsoft-kozani.gr/wp-content/uploads/2018/06/omega-airsoft-team-w... 300w, http://airsoft-kozani.gr/wp-content/uploads/2018/06/omega-airsoft-team-w... 768w, http://airsoft-kozani.gr/wp-content/uploads/2018/06/omega-airsoft-team-w... 960w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />
omega airsoft team - warzone 6 (3)http://airsoft-kozani.gr/wp-content/uploads/2018/06/omega-airsoft-team-w... 720w" sizes="(max-width: 225px) 100vw, 225px" />
omega airsoft team - warzone 6 (4)http://airsoft-kozani.gr/wp-content/uploads/2018/06/omega-airsoft-team-w... 768w, http://airsoft-kozani.gr/wp-content/uploads/2018/06/omega-airsoft-team-w... 960w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />
omega airsoft team - warzone 6 (5)http://airsoft-kozani.gr/wp-content/uploads/2018/06/omega-airsoft-team-w... 768w, http://airsoft-kozani.gr/wp-content/uploads/2018/06/omega-airsoft-team-w... 1024w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />
omega airsoft team - warzone 6 (6)http://airsoft-kozani.gr/wp-content/uploads/2018/06/omega-airsoft-team-w... 768w, http://airsoft-kozani.gr/wp-content/uploads/2018/06/omega-airsoft-team-w... 1024w, http://airsoft-kozani.gr/wp-content/uploads/2018/06/omega-airsoft-team-w... 1208w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />
omega airsoft team - warzone 6 (7)http://airsoft-kozani.gr/wp-content/uploads/2018/06/omega-airsoft-team-w... 768w, http://airsoft-kozani.gr/wp-content/uploads/2018/06/omega-airsoft-team-w... 1024w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />
omega airsoft team - warzone 6 (8)http://airsoft-kozani.gr/wp-content/uploads/2018/06/omega-airsoft-team-w... 716w" sizes="(max-width: 224px) 100vw, 224px" />
omega airsoft team - warzone 6 (10)http://airsoft-kozani.gr/wp-content/uploads/2018/06/omega-airsoft-team-w... 768w, http://airsoft-kozani.gr/wp-content/uploads/2018/06/omega-airsoft-team-w... 1024w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />
omega airsoft team - warzone 6 (11)http://airsoft-kozani.gr/wp-content/uploads/2018/06/omega-airsoft-team-w... 768w, http://airsoft-kozani.gr/wp-content/uploads/2018/06/omega-airsoft-team-w... 960w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />
omega airsoft team - warzone 6 (12)http://airsoft-kozani.gr/wp-content/uploads/2018/06/omega-airsoft-team-w... 720w" sizes="(max-width: 225px) 100vw, 225px" />
omega airsoft team - warzone 6 (13)http://airsoft-kozani.gr/wp-content/uploads/2018/06/omega-airsoft-team-w... 768w, http://airsoft-kozani.gr/wp-content/uploads/2018/06/omega-airsoft-team-w... 1024w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />
omega airsoft team - warzone 6 (14)http://airsoft-kozani.gr/wp-content/uploads/2018/06/omega-airsoft-team-w... 300w, http://airsoft-kozani.gr/wp-content/uploads/2018/06/omega-airsoft-team-w... 768w, http://airsoft-kozani.gr/wp-content/uploads/2018/06/omega-airsoft-team-w... 959w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />
omega airsoft team - warzone 6 (15)http://airsoft-kozani.gr/wp-content/uploads/2018/06/omega-airsoft-team-w... 768w, http://airsoft-kozani.gr/wp-content/uploads/2018/06/omega-airsoft-team-w... 1024w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />
omega airsoft team - warzone 6 (16)http://airsoft-kozani.gr/wp-content/uploads/2018/06/omega-airsoft-team-w... 300w, http://airsoft-kozani.gr/wp-content/uploads/2018/06/omega-airsoft-team-w... 768w, http://airsoft-kozani.gr/wp-content/uploads/2018/06/omega-airsoft-team-w... 959w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />
omega airsoft team - warzone 6 (17)http://airsoft-kozani.gr/wp-content/uploads/2018/06/omega-airsoft-team-w... 720w" sizes="(max-width: 225px) 100vw, 225px" />
omega airsoft team - warzone 6 (19)http://airsoft-kozani.gr/wp-content/uploads/2018/06/omega-airsoft-team-w... 300w, http://airsoft-kozani.gr/wp-content/uploads/2018/06/omega-airsoft-team-w... 768w, http://airsoft-kozani.gr/wp-content/uploads/2018/06/omega-airsoft-team-w... 959w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />
omega airsoft team - warzone 6 (20)http://airsoft-kozani.gr/wp-content/uploads/2018/06/omega-airsoft-team-w... 720w" sizes="(max-width: 225px) 100vw, 225px" />
omega airsoft team - warzone 6 (22)http://airsoft-kozani.gr/wp-content/uploads/2018/06/omega-airsoft-team-w... 768w, http://airsoft-kozani.gr/wp-content/uploads/2018/06/omega-airsoft-team-w... 1024w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />
omega airsoft team - warzone 6 (23)http://airsoft-kozani.gr/wp-content/uploads/2018/06/omega-airsoft-team-w... 768w, http://airsoft-kozani.gr/wp-content/uploads/2018/06/omega-airsoft-team-w... 1024w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />
omega airsoft team - warzone 6 (24)http://airsoft-kozani.gr/wp-content/uploads/2018/06/omega-airsoft-team-w... 716w" sizes="(max-width: 224px) 100vw, 224px" />
omega airsoft team - warzone 6 (25)http://airsoft-kozani.gr/wp-content/uploads/2018/06/omega-airsoft-team-w... 716w" sizes="(max-width: 224px) 100vw, 224px" />
omega airsoft team - warzone 6 (26)http://airsoft-kozani.gr/wp-content/uploads/2018/06/omega-airsoft-team-w... 768w, http://airsoft-kozani.gr/wp-content/uploads/2018/06/omega-airsoft-team-w... 1024w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />
omega airsoft team - warzone 6 (27)http://airsoft-kozani.gr/wp-content/uploads/2018/06/omega-airsoft-team-w... 768w, http://airsoft-kozani.gr/wp-content/uploads/2018/06/omega-airsoft-team-w... 851w" sizes="(max-width: 266px) 100vw, 266px" />
omega airsoft team - warzone 6 (28)http://airsoft-kozani.gr/wp-content/uploads/2018/06/omega-airsoft-team-w... 768w, http://airsoft-kozani.gr/wp-content/uploads/2018/06/omega-airsoft-team-w... 1024w, http://airsoft-kozani.gr/wp-content/uploads/2018/06/omega-airsoft-team-w... 1139w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />
omega airsoft team - warzone 6 (29)http://airsoft-kozani.gr/wp-content/uploads/2018/06/omega-airsoft-team-w... 768w, http://airsoft-kozani.gr/wp-content/uploads/2018/06/omega-airsoft-team-w... 1024w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />
omega airsoft team - warzone 6 (30)http://airsoft-kozani.gr/wp-content/uploads/2018/06/omega-airsoft-team-w... 768w, http://airsoft-kozani.gr/wp-content/uploads/2018/06/omega-airsoft-team-w... 960w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />
omega airsoft team - warzone 6 (31)http://airsoft-kozani.gr/wp-content/uploads/2018/06/omega-airsoft-team-w... 300w, http://airsoft-kozani.gr/wp-content/uploads/2018/06/omega-airsoft-team-w... 768w, http://airsoft-kozani.gr/wp-content/uploads/2018/06/omega-airsoft-team-w... 959w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />
omega airsoft team - warzone 6 (32)http://airsoft-kozani.gr/wp-content/uploads/2018/06/omega-airsoft-team-w... 720w" sizes="(max-width: 225px) 100vw, 225px" />
omega airsoft team - warzone 6 (33)http://airsoft-kozani.gr/wp-content/uploads/2018/06/omega-airsoft-team-w... 716w" sizes="(max-width: 224px) 100vw, 224px" />
omega airsoft team - warzone 6 (34)http://airsoft-kozani.gr/wp-content/uploads/2018/06/omega-airsoft-team-w... 300w, http://airsoft-kozani.gr/wp-content/uploads/2018/06/omega-airsoft-team-w... 768w, http://airsoft-kozani.gr/wp-content/uploads/2018/06/omega-airsoft-team-w... 959w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />
omega airsoft team - warzone 6 (35)http://airsoft-kozani.gr/wp-content/uploads/2018/06/omega-airsoft-team-w... 300w, http://airsoft-kozani.gr/wp-content/uploads/2018/06/omega-airsoft-team-w... 768w, http://airsoft-kozani.gr/wp-content/uploads/2018/06/omega-airsoft-team-w... 960w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />
omega airsoft team - warzone 6 (36)http://airsoft-kozani.gr/wp-content/uploads/2018/06/omega-airsoft-team-w... 768w, http://airsoft-kozani.gr/wp-content/uploads/2018/06/omega-airsoft-team-w... 1024w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />
omega airsoft team - warzone 6 (37)http://airsoft-kozani.gr/wp-content/uploads/2018/06/omega-airsoft-team-w... 768w, http://airsoft-kozani.gr/wp-content/uploads/2018/06/omega-airsoft-team-w... 1024w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />
omega airsoft team - warzone 6 (38)http://airsoft-kozani.gr/wp-content/uploads/2018/06/omega-airsoft-team-w... 768w, http://airsoft-kozani.gr/wp-content/uploads/2018/06/omega-airsoft-team-w... 1024w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />
omega airsoft team - warzone 6 (39)
omega airsoft team - warzone 6 (40)http://airsoft-kozani.gr/wp-content/uploads/2018/06/omega-airsoft-team-w... 768w, http://airsoft-kozani.gr/wp-content/uploads/2018/06/omega-airsoft-team-w... 1024w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />
omega airsoft team - warzone 6 (41)http://airsoft-kozani.gr/wp-content/uploads/2018/06/omega-airsoft-team-w... 768w, http://airsoft-kozani.gr/wp-content/uploads/2018/06/omega-airsoft-team-w... 1024w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />
omega airsoft team - warzone 6 (42)http://airsoft-kozani.gr/wp-content/uploads/2018/06/omega-airsoft-team-w... 768w, http://airsoft-kozani.gr/wp-content/uploads/2018/06/omega-airsoft-team-w... 1024w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />
omega airsoft team - warzone 6 (43)http://airsoft-kozani.gr/wp-content/uploads/2018/06/omega-airsoft-team-w... 768w, http://airsoft-kozani.gr/wp-content/uploads/2018/06/omega-airsoft-team-w... 1024w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />
omega airsoft team - warzone 6 (44)http://airsoft-kozani.gr/wp-content/uploads/2018/06/omega-airsoft-team-w... 768w, http://airsoft-kozani.gr/wp-content/uploads/2018/06/omega-airsoft-team-w... 1024w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />