Αρχική

HELL DINERS 3/12/17

Airsoft Scenario: Hell Diners Omega Airsoft Team

Εποχή: 5ο σάλπισμα
«Ο πεσών Αστήρ»
Στην εποχή της παγκοσμιοποίησης,παράμετροι όπως η οικονομία και το εμπόριο διαχέονται ξεπερνώντας τα συνορα του κράτους ενω, υπάρχει οικονομική και πολιτική αλληλεξάρτηση μεταξύ των κρατών. Ταυτόχρονα, επικρατεί μια καταναλωτική μανία στο ανθρώπινο είδος ως απόρροια της ανάγκης του να ακολουθήσει αυτην την πιο καθολικού τύπου ηγεμονία. Μέσα σε ολα αυτά οι προφητείες εχουν πια ΞΕΧΑΣΤΕΙ…. Πριν ηχήσει η 6 Σάλπιγγα ηρθε η ωρα για την επιλογή των <<ΑΓΓΕΛΩΝ>> σε σατανικό παιχνιδι{Airsoft} κυριαρχίας που εχει στηθεί σε ενα παράλληλο σύμπαν!!

24301117_2019018155009456_8906196295279482583_nhttp://airsoft-kozani.gr/wp-content/uploads/2017/12/24301117_20190181550... 640w" sizes="(max-width: 200px) 100vw, 200px" />
24302198_2019015285009743_3214022476196717605_ohttp://airsoft-kozani.gr/wp-content/uploads/2017/12/24302198_20190152850... 768w, http://airsoft-kozani.gr/wp-content/uploads/2017/12/24302198_20190152850... 1024w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />
24799283_2019015368343068_8820213006718208447_ohttp://airsoft-kozani.gr/wp-content/uploads/2017/12/24799283_20190153683... 768w, http://airsoft-kozani.gr/wp-content/uploads/2017/12/24799283_20190153683... 1024w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />
24297565_2019015478343057_401887242719607316_ohttp://airsoft-kozani.gr/wp-content/uploads/2017/12/24297565_20190154783... 768w, http://airsoft-kozani.gr/wp-content/uploads/2017/12/24297565_20190154783... 1024w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />
24799658_2019015558343049_801053237492230726_ohttp://airsoft-kozani.gr/wp-content/uploads/2017/12/24799658_20190155583... 768w, http://airsoft-kozani.gr/wp-content/uploads/2017/12/24799658_20190155583... 1024w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />
24799461_2019015441676394_3621061030941935168_ohttp://airsoft-kozani.gr/wp-content/uploads/2017/12/24799461_20190154416... 768w, http://airsoft-kozani.gr/wp-content/uploads/2017/12/24799461_20190154416... 1024w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />
24297547_2019018121676126_1008306079477866458_ohttp://airsoft-kozani.gr/wp-content/uploads/2017/12/24297547_20190181216... 768w, http://airsoft-kozani.gr/wp-content/uploads/2017/12/24297547_20190181216... 1024w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />
24785092_2019018245009447_8538673456686493310_ohttp://airsoft-kozani.gr/wp-content/uploads/2017/12/24785092_20190182450... 768w, http://airsoft-kozani.gr/wp-content/uploads/2017/12/24785092_20190182450... 1024w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />
24831340_2019017471676191_5119742343011081789_ohttp://airsoft-kozani.gr/wp-content/uploads/2017/12/24831340_20190174716... 768w, http://airsoft-kozani.gr/wp-content/uploads/2017/12/24831340_20190174716... 1024w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />
24301978_2019017325009539_4749891358582391661_ohttp://airsoft-kozani.gr/wp-content/uploads/2017/12/24301978_20190173250... 768w, http://airsoft-kozani.gr/wp-content/uploads/2017/12/24301978_20190173250... 1024w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />
24297524_2019018721676066_8345278479845706194_ohttp://airsoft-kozani.gr/wp-content/uploads/2017/12/24297524_20190187216... 768w, http://airsoft-kozani.gr/wp-content/uploads/2017/12/24297524_20190187216... 1024w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />
24775110_2019015968343008_6834162036620071328_nhttp://airsoft-kozani.gr/wp-content/uploads/2017/12/24775110_20190159683... 640w" sizes="(max-width: 200px) 100vw, 200px" />
24796831_2019015291676409_1820043183396541760_nhttp://airsoft-kozani.gr/wp-content/uploads/2017/12/24796831_20190152916... 640w" sizes="(max-width: 200px) 100vw, 200px" />
24837389_2019017511676187_4149923879601149416_ohttp://airsoft-kozani.gr/wp-content/uploads/2017/12/24837389_20190175116... 768w, http://airsoft-kozani.gr/wp-content/uploads/2017/12/24837389_20190175116... 1024w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />
24313450_2019017998342805_1863920279400572118_ohttp://airsoft-kozani.gr/wp-content/uploads/2017/12/24313450_20190179983... 768w, http://airsoft-kozani.gr/wp-content/uploads/2017/12/24313450_20190179983... 1024w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />
24301386_2019017835009488_5675785613619368732_nhttp://airsoft-kozani.gr/wp-content/uploads/2017/12/24301386_20190178350... 640w" sizes="(max-width: 200px) 100vw, 200px" />
24799323_2019017731676165_3085031516943836342_ohttp://airsoft-kozani.gr/wp-content/uploads/2017/12/24799323_20190177316... 768w, http://airsoft-kozani.gr/wp-content/uploads/2017/12/24799323_20190177316... 1024w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />
24302173_2019016275009644_7574862455640043032_ohttp://airsoft-kozani.gr/wp-content/uploads/2017/12/24302173_20190162750... 768w, http://airsoft-kozani.gr/wp-content/uploads/2017/12/24302173_20190162750... 1024w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />
24312488_2019015641676374_8232925671814073973_nhttp://airsoft-kozani.gr/wp-content/uploads/2017/12/24312488_20190156416... 640w" sizes="(max-width: 200px) 100vw, 200px" />
24302264_2019017448342860_7656527036914691397_ohttp://airsoft-kozani.gr/wp-content/uploads/2017/12/24302264_20190174483... 768w, http://airsoft-kozani.gr/wp-content/uploads/2017/12/24302264_20190174483... 1024w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />
24831517_2019017898342815_6006845777609872161_ohttp://airsoft-kozani.gr/wp-content/uploads/2017/12/24831517_20190178983... 768w, http://airsoft-kozani.gr/wp-content/uploads/2017/12/24831517_20190178983... 1024w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />
24799182_2019015811676357_3851012971200628459_ohttp://airsoft-kozani.gr/wp-content/uploads/2017/12/24799182_20190158116... 768w, http://airsoft-kozani.gr/wp-content/uploads/2017/12/24799182_20190158116... 1024w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />
24294102_2019018075009464_963203132276695168_nhttp://airsoft-kozani.gr/wp-content/uploads/2017/12/24294102_20190180750... 640w" sizes="(max-width: 200px) 100vw, 200px" />
24775251_2019015325009739_2050517689593046149_nhttp://airsoft-kozani.gr/wp-content/uploads/2017/12/24775251_20190153250... 640w" sizes="(max-width: 200px) 100vw, 200px" />
24297589_2019018805009391_1138166670671153045_ohttp://airsoft-kozani.gr/wp-content/uploads/2017/12/24297589_20190188050... 768w, http://airsoft-kozani.gr/wp-content/uploads/2017/12/24297589_20190188050... 1024w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />
24297518_2019017838342821_8123961749016077782_ohttp://airsoft-kozani.gr/wp-content/uploads/2017/12/24297518_20190178383... 768w, http://airsoft-kozani.gr/wp-content/uploads/2017/12/24297518_20190178383... 1024w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />
24296522_2019017328342872_1044732484131970621_nhttp://airsoft-kozani.gr/wp-content/uploads/2017/12/24296522_20190173283... 640w" sizes="(max-width: 200px) 100vw, 200px" />
24837592_2019015881676350_6908002600138068127_ohttp://airsoft-kozani.gr/wp-content/uploads/2017/12/24837592_20190158816... 768w, http://airsoft-kozani.gr/wp-content/uploads/2017/12/24837592_20190158816... 1024w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />
24302258_2019017655009506_9062978896275242845_ohttp://airsoft-kozani.gr/wp-content/uploads/2017/12/24302258_20190176550... 768w, http://airsoft-kozani.gr/wp-content/uploads/2017/12/24302258_20190176550... 1024w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />
24301063_2019015931676345_1936854442584228235_nhttp://airsoft-kozani.gr/wp-content/uploads/2017/12/24301063_20190159316... 640w" sizes="(max-width: 200px) 100vw, 200px" />
24774959_2019016178342987_4473111502594065947_nhttp://airsoft-kozani.gr/wp-content/uploads/2017/12/24774959_20190161783... 640w" sizes="(max-width: 200px) 100vw, 200px" />
24302169_2019017258342879_6265403257063864722_ohttp://airsoft-kozani.gr/wp-content/uploads/2017/12/24302169_20190172583... 768w, http://airsoft-kozani.gr/wp-content/uploads/2017/12/24302169_20190172583... 1024w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />
24297554_2019018105009461_428884217730289756_ohttp://airsoft-kozani.gr/wp-content/uploads/2017/12/24297554_20190181050... 768w, http://airsoft-kozani.gr/wp-content/uploads/2017/12/24297554_20190181050... 1024w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />
24785172_2019016031676335_2804928186796683283_ohttp://airsoft-kozani.gr/wp-content/uploads/2017/12/24785172_20190160316... 768w, http://airsoft-kozani.gr/wp-content/uploads/2017/12/24785172_20190160316... 1024w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />
24296319_2019016208342984_4610945179476599903_nhttp://airsoft-kozani.gr/wp-content/uploads/2017/12/24296319_20190162083... 640w" sizes="(max-width: 200px) 100vw, 200px" />
24301152_2019015545009717_27037951953772656_nhttp://airsoft-kozani.gr/wp-content/uploads/2017/12/24301152_20190155450... 640w" sizes="(max-width: 200px) 100vw, 200px" />
24297557_2019017401676198_1760782168207060398_ohttp://airsoft-kozani.gr/wp-content/uploads/2017/12/24297557_20190174016... 768w, http://airsoft-kozani.gr/wp-content/uploads/2017/12/24297557_20190174016... 1024w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />
24837418_2019016158342989_7929525698498676502_ohttp://airsoft-kozani.gr/wp-content/uploads/2017/12/24837418_20190161583... 768w, http://airsoft-kozani.gr/wp-content/uploads/2017/12/24837418_20190161583... 1024w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />
24775029_2019017958342809_7351127786954887996_nhttp://airsoft-kozani.gr/wp-content/uploads/2017/12/24775029_20190179583... 640w" sizes="(max-width: 200px) 100vw, 200px" />
24799193_2019016058342999_7525542475707220608_ohttp://airsoft-kozani.gr/wp-content/uploads/2017/12/24799193_20190160583... 768w, http://airsoft-kozani.gr/wp-content/uploads/2017/12/24799193_20190160583... 1024w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />
24313102_2019015561676382_3680374152891763754_ohttp://airsoft-kozani.gr/wp-content/uploads/2017/12/24313102_20190155616... 768w, http://airsoft-kozani.gr/wp-content/uploads/2017/12/24313102_20190155616... 1024w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />
24785321_2019017618342843_3140870287900093637_ohttp://airsoft-kozani.gr/wp-content/uploads/2017/12/24785321_20190176183... 768w, http://airsoft-kozani.gr/wp-content/uploads/2017/12/24785321_20190176183... 1024w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />

24301116_2019029441674994_2018728057081648178_nhttp://airsoft-kozani.gr/wp-content/uploads/2017/12/24301116_20190294416... 640w" sizes="(max-width: 200px) 100vw, 200px" />
24301364_2019022858342319_8547679170722596045_n
24301967_2019030265008245_8971057727014259040_ohttp://airsoft-kozani.gr/wp-content/uploads/2017/12/24301967_20190302650... 768w, http://airsoft-kozani.gr/wp-content/uploads/2017/12/24301967_20190302650... 1024w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />
24301993_2019030775008194_2889391021985501346_ohttp://airsoft-kozani.gr/wp-content/uploads/2017/12/24301993_20190307750... 768w, http://airsoft-kozani.gr/wp-content/uploads/2017/12/24301993_20190307750... 1024w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />
24302051_2019031011674837_10149544969512227_ohttp://airsoft-kozani.gr/wp-content/uploads/2017/12/24302051_20190310116... 768w, http://airsoft-kozani.gr/wp-content/uploads/2017/12/24302051_20190310116... 1024w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />
24302057_2019022211675717_6061549208459285842_ohttp://airsoft-kozani.gr/wp-content/uploads/2017/12/24302057_20190222116... 768w, http://airsoft-kozani.gr/wp-content/uploads/2017/12/24302057_20190222116... 1024w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />
24302068_2019021401675798_5933357975407725821_ohttp://airsoft-kozani.gr/wp-content/uploads/2017/12/24302068_20190214016... 768w, http://airsoft-kozani.gr/wp-content/uploads/2017/12/24302068_20190214016... 1024w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />
24302194_2019023238342281_3668644655198832260_ohttp://airsoft-kozani.gr/wp-content/uploads/2017/12/24302194_20190232383... 768w, http://airsoft-kozani.gr/wp-content/uploads/2017/12/24302194_20190232383... 1024w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />
24302241_2019030918341513_6296966197105933521_ohttp://airsoft-kozani.gr/wp-content/uploads/2017/12/24302241_20190309183... 768w, http://airsoft-kozani.gr/wp-content/uploads/2017/12/24302241_20190309183... 1024w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />
24302251_2019030965008175_6894334758713073609_ohttp://airsoft-kozani.gr/wp-content/uploads/2017/12/24302251_20190309650... 768w, http://airsoft-kozani.gr/wp-content/uploads/2017/12/24302251_20190309650... 1024w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />
24302309_2019029045008367_2796644136295106486_ohttp://airsoft-kozani.gr/wp-content/uploads/2017/12/24302309_20190290450... 768w, http://airsoft-kozani.gr/wp-content/uploads/2017/12/24302309_20190290450... 1024w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />
24302336_2019029095008362_3799578241767958477_ohttp://airsoft-kozani.gr/wp-content/uploads/2017/12/24302336_20190290950... 768w, http://airsoft-kozani.gr/wp-content/uploads/2017/12/24302336_20190290950... 1024w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />
24302360_2019023531675585_4965042211188155332_ohttp://airsoft-kozani.gr/wp-content/uploads/2017/12/24302360_20190235316... 768w, http://airsoft-kozani.gr/wp-content/uploads/2017/12/24302360_20190235316... 1024w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />
24313115_2019030391674899_5019002962486990910_ohttp://airsoft-kozani.gr/wp-content/uploads/2017/12/24313115_20190303916... 768w, http://airsoft-kozani.gr/wp-content/uploads/2017/12/24313115_20190303916... 1024w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />
24313142_2019022168342388_8433670710908805125_ohttp://airsoft-kozani.gr/wp-content/uploads/2017/12/24313142_20190221683... 768w, http://airsoft-kozani.gr/wp-content/uploads/2017/12/24313142_20190221683... 1024w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />
24313170_2019029968341608_5509748827330113010_ohttp://airsoft-kozani.gr/wp-content/uploads/2017/12/24313170_20190299683... 768w, http://airsoft-kozani.gr/wp-content/uploads/2017/12/24313170_20190299683... 1024w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />
24784938_2019029501674988_6501962976195937288_ohttp://airsoft-kozani.gr/wp-content/uploads/2017/12/24784938_20190295016... 768w, http://airsoft-kozani.gr/wp-content/uploads/2017/12/24784938_20190295016... 1024w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />
24785018_2019023235008948_3877437436296600482_ohttp://airsoft-kozani.gr/wp-content/uploads/2017/12/24785018_20190232350... 768w, http://airsoft-kozani.gr/wp-content/uploads/2017/12/24785018_20190232350... 1024w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />
24785124_2019030641674874_7783664907689020887_ohttp://airsoft-kozani.gr/wp-content/uploads/2017/12/24785124_20190306416... 768w, http://airsoft-kozani.gr/wp-content/uploads/2017/12/24785124_20190306416... 1024w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />
24785128_2019021458342459_387443455798899264_ohttp://airsoft-kozani.gr/wp-content/uploads/2017/12/24785128_20190214583... 768w, http://airsoft-kozani.gr/wp-content/uploads/2017/12/24785128_20190214583... 1024w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />
24785192_2019030868341518_7023502183983049464_ohttp://airsoft-kozani.gr/wp-content/uploads/2017/12/24785192_20190308683... 768w, http://airsoft-kozani.gr/wp-content/uploads/2017/12/24785192_20190308683... 1024w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />
24785210_2019030608341544_8851266032355476874_ohttp://airsoft-kozani.gr/wp-content/uploads/2017/12/24785210_20190306083... 768w, http://airsoft-kozani.gr/wp-content/uploads/2017/12/24785210_20190306083... 1024w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />
24785213_2019030708341534_5561126700580100063_ohttp://airsoft-kozani.gr/wp-content/uploads/2017/12/24785213_20190307083... 768w, http://airsoft-kozani.gr/wp-content/uploads/2017/12/24785213_20190307083... 1024w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />
24785259_2019029965008275_4344008740678032153_ohttp://airsoft-kozani.gr/wp-content/uploads/2017/12/24785259_20190299650... 768w, http://airsoft-kozani.gr/wp-content/uploads/2017/12/24785259_20190299650... 1024w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />
24785325_2019028908341714_3963283955815938226_ohttp://airsoft-kozani.gr/wp-content/uploads/2017/12/24785325_20190289083... 768w, http://airsoft-kozani.gr/wp-content/uploads/2017/12/24785325_20190289083... 1024w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />
24799261_2019029048341700_6734857188770424128_ohttp://airsoft-kozani.gr/wp-content/uploads/2017/12/24799261_20190290483... 768w, http://airsoft-kozani.gr/wp-content/uploads/2017/12/24799261_20190290483... 1024w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />
24799391_2019028818341723_7127307695598699119_ohttp://airsoft-kozani.gr/wp-content/uploads/2017/12/24799391_20190288183... 768w, http://airsoft-kozani.gr/wp-content/uploads/2017/12/24799391_20190288183... 1024w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />
24799416_2019030505008221_4045371297243288164_ohttp://airsoft-kozani.gr/wp-content/uploads/2017/12/24799416_20190305050... 768w, http://airsoft-kozani.gr/wp-content/uploads/2017/12/24799416_20190305050... 1024w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />
24799443_2019021941675744_8160201858856978452_ohttp://airsoft-kozani.gr/wp-content/uploads/2017/12/24799443_20190219416... 768w, http://airsoft-kozani.gr/wp-content/uploads/2017/12/24799443_20190219416... 1024w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />
24799501_2019028685008403_3086044732116471098_ohttp://airsoft-kozani.gr/wp-content/uploads/2017/12/24799501_20190286850... 768w, http://airsoft-kozani.gr/wp-content/uploads/2017/12/24799501_20190286850... 1024w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />
24831093_2019021811675757_6999036475237193211_ohttp://airsoft-kozani.gr/wp-content/uploads/2017/12/24831093_20190218116... 768w, http://airsoft-kozani.gr/wp-content/uploads/2017/12/24831093_20190218116... 1024w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />
24831299_2019021771675761_7505762631706642626_ohttp://airsoft-kozani.gr/wp-content/uploads/2017/12/24831299_20190217716... 768w, http://airsoft-kozani.gr/wp-content/uploads/2017/12/24831299_20190217716... 1024w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />
24831311_2019030388341566_8687635104192976935_ohttp://airsoft-kozani.gr/wp-content/uploads/2017/12/24831311_20190303883... 768w, http://airsoft-kozani.gr/wp-content/uploads/2017/12/24831311_20190303883... 1024w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />
24831404_2019031105008161_8276445680651194652_ohttp://airsoft-kozani.gr/wp-content/uploads/2017/12/24831404_20190311050... 768w, http://airsoft-kozani.gr/wp-content/uploads/2017/12/24831404_20190311050... 1024w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />
24831430_2019022701675668_2772813738255642554_ohttp://airsoft-kozani.gr/wp-content/uploads/2017/12/24831430_20190227016... 768w, http://airsoft-kozani.gr/wp-content/uploads/2017/12/24831430_20190227016... 1024w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />
24837234_2019030778341527_4835467319607692794_ohttp://airsoft-kozani.gr/wp-content/uploads/2017/12/24837234_20190307783... 768w, http://airsoft-kozani.gr/wp-content/uploads/2017/12/24837234_20190307783... 1024w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />
24837412_2019030565008215_5821401656374461544_ohttp://airsoft-kozani.gr/wp-content/uploads/2017/12/24837412_20190305650... 768w, http://airsoft-kozani.gr/wp-content/uploads/2017/12/24837412_20190305650... 1024w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />
24837425_2019030228341582_4185901485506855416_ohttp://airsoft-kozani.gr/wp-content/uploads/2017/12/24837425_20190302283... 768w, http://airsoft-kozani.gr/wp-content/uploads/2017/12/24837425_20190302283... 1024w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />
24837595_2019021538342451_930259679640582893_ohttp://airsoft-kozani.gr/wp-content/uploads/2017/12/24837595_20190215383... 768w, http://airsoft-kozani.gr/wp-content/uploads/2017/12/24837595_20190215383... 1024w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />
24837663_2019021445009127_5392098448888825380_ohttp://airsoft-kozani.gr/wp-content/uploads/2017/12/24837663_20190214450... 768w, http://airsoft-kozani.gr/wp-content/uploads/2017/12/24837663_20190214450... 1024w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />
24879839_2019024215008850_3424782710187991051_ohttp://airsoft-kozani.gr/wp-content/uploads/2017/12/24879839_20190242150... 768w, http://airsoft-kozani.gr/wp-content/uploads/2017/12/24879839_20190242150... 1024w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />
24296537_2019022781675660_9110495635426475876_nhttp://airsoft-kozani.gr/wp-content/uploads/2017/12/24296537_20190227816... 640w" sizes="(max-width: 200px) 100vw, 200px" />