Αρχική

Σύνδεσμος Διαιτητών Κοζάνης : Το νέο ΔΣ

Προς  Ο.Δ.Π.Ε.
Σας γνωρίζουμε της σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου
του Συνδέσμου μας που προήλθε από τις αρχαιρεσίες που διεξήχθησαν στις
29/04/2013 και συγκροτήθηκε σε σώμα κατά τη συνεδρίαση της 33-29/04/2013.

Πρόεδρος: Παπαδόπουλος Αντώνιος
Αντιπρόεδρος: Σαββίδης Παναγιώτης
Γενικός Γραμματέας: Δραγώγιας Αθανάσιος
Αναπληρωτής Γραμματέας: Ζούγρας Διονύσης
Ταμίας: Διαμαντής Γεώργιος
Έφορος Λέσχης και σχολών: Κουντουράκης Δημήτριος
Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων: Παπαδόπουλος Χρήστος
Μέλη: Σπέντζας Γεώργιος, Τσιγγένης Αθανάσιος