Στην Εθνική Νεανίδων (ΒόλεΪ Μπολ) η Ελένη Ιωαν. Γκοβεδάρου του Γ.Σ. Κοζάνης.