Λύση συνεργασίας χορηγών ομάδας Μπάσκετ του ΦΣΦ «ο Αριστοτέλης»