Η λύση είναι η εφαρμογή του νόμου SportDay / Πανούτσος Αντώνης