Έληξε η κανονική περίοδος σε Παιδικό και Προπαιδικό