Από την βράβευση – επιβράβευση της προσφοράς τους προς τις ομάδες τους | του Δημ. Κλείδη