Συγχαρητήρια από ΑΕ Κομοτηνής σε Γέφυρα και Ασπίδα Ξάνθης