Πρίφτης: «Ενέργεια, σκληρότητα και μεγάλη συγκέντρωση»