Μακεδονικός και Ακαδημία Σιάτιστας - Απολογισμός χρονιάς και εκλογές