Η Θύελλα παραμένει δυνατή και δε θα σταματήσει... δε θα χαθεί !!!