Γ’ ΕΠΣΚ ΑΕ Καισαριάς, Κήπου, Σπάρτου – Αίας ΜΙκροβάλτου 1-6