Αρχική

Σχολή Διαιτητών Ποδοσφαίρου στην Ε.Π.Σ. Κοζάνης.

Η Ε.Π.Σ. Κοζάνης ανακοινώνει τη λειτουργία Σχολής Διαιτητών Ποδοσφαίρου για τη φετινή περίοδο 2015-2016 .

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να είναι ηλικίας 18-36 ετών και να είναι κάτοχοι τουλάχιστον απολυτηρίου Γυμνασίου .

Οι αιτήσεις για τη Σχολή θα υποβάλλονται στη γραμματεία της Ε.Π.Σ. ( ώρες 10:00 – 14:00) από Δευτέρα 24/08/2015 έως και Παρασκευή 25/09/2015 .