Αρχική

Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και εκλογές

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Μηχανοκίνητου Αθλητισμού Κοζάνης καλεί τα μέλη του σε Τακτική Γενική Συνέλευση και εκλογές που θα γίνει, την Κυριακή 19 Φεβρουαρίου 2017, στα γραφεία του ΣΜΑΚ και ώρα έναρξης στις 11:00.

Τα θέματα της Ημερησίας Διάταξης είναι :- Διοικητικός και Οικονομικός Απολογισμός 2016.- Έκθεση πεπραγμένων του 2016.- Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη νέου ΔΣ

Δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι έχουν τα οικονομικώς τακτοποιημένα μέλη. Οι υποψηφιότητες των μελών γίνονται δεκτές μέχρι και μια ώρα πριν την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης, με σχετική γραπτή δήλωση στον γεν. γραμματέα του ΔΣ ή με email στην διεύθυνση [email protected] καθώς και υπεύθυνη δήλωση ότι δεν συμμετέχει σε διαιτητικό έργο στον μηχανοκίνητο αθλητισμό.