Αρχική

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ: «Προπονητής Αθλητικών Ακαδημιών »

Χρόνος υλοποίησης: 20 Απριλίου -24 Μαΐου 2015
Στο πλαίσιο της Δομής Δια Βίου Μάθησης του Α.Π.Θ., για δεύτερη φορά, θα υλοποιηθεί πρόγραμμα με τίτλο «Προπονητής Αθλητικών Ακαδημιών».
Σκοπός του προγράμματος είναι η εκμάθηση και εφαρμογή βασικών επιστημονικών αρχών που σχετίζονται με την εκμάθηση αθλητικών δραστηριοτήτων σε παιδιά παιδικής και προεφηβικής ηλικίας.

Επιδίωξη του προγράμματος είναι η διδασκαλία, η εκμάθηση των παιδαγωγικών αντικειμένων των αθλημάτων, η οργάνωση και διοίκηση αθλητικών υπηρεσιών και η σύνδεση της θεωρίας με την πράξη. Το ανθρώπινο δυναμικό, το οποίο συμμετέχει σε τέτοια προγράμματα, θα πρέπει να είναι καταρτισμένο σε συγκεκριμένα περιεχόμενα που προκύπτουν από παιδαγωγικές -αθλητικές προσεγγίσεις. Η κατάρτιση αυτή κρίνεται αναγκαία προκειμένου οι πτυχιούχοι Φ.Α. να μπορούν να πάρουν εκείνα τα ειδικά εφόδια που επιτρέπουν την διεκπεραίωση σε ικανοποιητικό βαθμό αθλητικών προγραμμάτων. Η εφαρμογή των παραπάνω συμβάλει τα μέγιστα, ώστε οι πτυχιούχοι Φ.Α. να βελτιώσουν την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας τους.

Α. Θεωρητική κατάρτιση, εξ αποστάσεως (48 ώρες μέσω ηχογραφημένων διαλέξεων)
Β. Πρακτική και θεωρητική κατάρτιση, δια ζώσης (10 ώρες στο Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο του ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη)
Το πρόγραμμα απευθύνεται: Σε πτυχιούχους Φυσικής Αγωγής που θέλουν να εργαστούν σε αθλητικές ακαδημίες.
Στους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα θα χορηγηθούν:
(α) Πιστοποιητικό κατάρτισης
(β) Βεβαίωση συμμετοχής
Για περισσότερες πληροφορίες και αιτήσεις οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επισκεφτούν την ιστοσελίδα της Δομής Δια Βίου Μάθησης ΑΠΘ http://diaviou.auth.gr/athletic_academy_coach_b ή μπορούν να επικοινωνούν με τη γραμματεία του προγράμματος στο τηλ. επικοινωνίας: 2310-992673,74, καθημερινά τις ώρες 10.00-14.00, καθώς και στο email: [email protected]
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής                                               O Επιστημονικά Υπεύθυνος
Δια Βίου Μάθησης                                                                     του Προγράμματος
     Στ. Ανδρέου, Καθηγητής, ΑΠΘ                                  Γ. Δογάνης, Καθηγητής ΣΕΦΑΑ, ΑΠΘ