Αρχική

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ

Προαγωνιστικό Group)

Δευτέρα 19:00-20:00 / Τρίτη 18:15-19:15 (Βερμίου) / Παρασκευή 20-21:00

Προαγωνιστικό (Β Group)

Δευτέρα 18:00-19:00/ Πέμπτη 19:00-20:00 / Παρασκευή 19:00-20:00

‘Ολες οι προπονήσεις στο Βαλταδώρειο με προπονήτρια την Μάρθα Ματσαρίδου

Ακαδημία (Α΄ Group) (2001-2002)

Δευτέρα 17:00-18:00 / Παρασκευή 18:00-19:00/Σάββατο 16:00-17:00

Ακαδημία (Β΄+ Γ Group) (2003-4-5-6)

Δευτέρα 16:00-17:00/Παρασκευή 17:00-18:00/ Σάββατο 15:00-16:00

Όλες οι προπονήσεις στο Βαλταδώρειο με την προπονήτρια Κατερίνα Σταυράκη