Αρχική

Ο Δήμος Σερβίων εξοπλίζεται…

Ο Δήμος Σερβίων εξοπλίζεται…

Συνεχίζοντας την χρησιμοποίηση κάθε χρηματοδοτικού εργαλείου και αξιοποίησης κάθε πιθανής προοπτικής ο Δήμος Σερβίων εξοπλίζεται, με τελευταίας τεχνολογίας οχήματος συλλογής Βιοαποβλήτων καθώς και του απαραίτητου εξοπλισμού (κάδοι κομποστοποίησης κλπ).

Η χρηματοδότηση της πράξης «Συλλογή βιοαποβλήτων του Δήμου Σερβίων» προέρχεται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020 και ανέρχεται στο ποσό των 220.330,80 €.

Παράλληλα, υλοποιούνται έργα συντήρησης και καθαριότητας στην έξοδο προς Λάρισα, στην περιοχή του Κέντρου Υγείας και σε άλλα σημεία των Σερβίων, αλλάζοντας κυριολεκτικά την αισθητική της περιοχής μετά από χρόνια!

Ο Δήμος Σερβίων εξοπλίζεται…