Αρχική

Μεταγραφές Διαιτητών .

Στη δύναμη της Ε.Π.Σ. Κοζάνης μεταγράφονται οι διαιτητές Βασίλειος Εμμανουήλ και Κων/νος Κεχαγιάς από την Ε.Π.Σ. Μακεδονίας με το αιτιολογικό της αλλαγής του τόπου μόνιμης κατοικίας τους και ο Αλέξανδρος Λάζαρης από την Ε.Π.Σ. Πειραιά λόγω φοίτησης στο Τ.Ε.Ι. Κοζάνης .