Αρχική

Η ΓΑΤΑΣ Α.Ε εταιρεία εμπορίας και διανομής γαλακτοκομικών προϊόντων, ζητά να προσλάβει «ΠΩΛΗΤΗ ex-van»

Η ΓΑΤΑΣ Α.Ε εταιρεία εμπορίας και διανομής γαλακτοκομικών προϊόντων, ζητά να προσλάβει «ΠΩΛΗΤΗ ex-van» ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ Δίπλωμα Β΄ κατηγορίας(ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟ) Απολυτήριο λυκείου ή τεχνικής σχολής Η προϋπηρεσία στο χώρο θα κριθεί...