Αρχική

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ ΕΝΤΥΠΩΝ ΜΕΣΩΝ‏

ΕΣΗΕΜ-ΘΟ Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου (ΟΣΔΕΛ) πληροφόρησε τις Ενώσεις Συντακτών ότι έχει καταρτίσει Κανονισμό Διανομής Δικαιωμάτων του Τύπου. Με βάση την εξέλιξη αυτή, δημοσιογράφοι που εργάζονται ή δημοσιεύουν κείμενά τους σε έντυπα Μέσα μπορούν