Αρχική

Διαγραφή σωματείων.

Με το υπ” αριθμ. 39/2015 πρακτικό της Επιτροπής Στατιστικής και Γηπέδων της Ε.Π.Ο. , που επικυρώθηκε από την Εκτελεστική Επιτροπή στις 10/06/2015 , διαγράφονται (κατόπιν απόφασης της Γ.Σ. της 16/02/2015) τα παρακάτω σωματεία της Ε.Π.Σ. Κοζάνης , που δεν κατήλθαν να αγωνιστούν επί 3 τουλάχιστον αγωνιστικές περιόδους :

Α/Α ΟΜΑΔΕΣ Αριθμ Μητρωου Ε.Π.Ο.
1 Α.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΥΨΗΛΑΝΤΗ 1080
2 ΑΛΙΑΚΜΩΝ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 1097
3 ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΔΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 6092
4 ΝΙΚΗ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ 5282
5 ΚΟΝΤΣΚΟ ΓΑΛΑΤΙΝΗΣ 4695
6 Μ.Α.Σ. ΡΥΜΝΙΟΥ 4066
7 ΕΛΙΜΟΣ ΚΡΟΚΟΥ 5472
8 Π.Α.Ο. ΚΟΖΑΝΗΣ 5168
9 ΕΛΠΙΔΕΣ ΑΡΗ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ 5422