Αρχική

Αναβάλλεται η εκδήλωση της Άνω Κώμης με το Κοζανίτικο Τακίμι

Αναβάλλεται η εκδήλωση της Άνω Κώμης με το Κοζανίτικο Τακίμι, όμως θα πραγματοποιηθεί σε σύντομο χρονικό  διάστημα..Ημερομηνία που θα ανακοινωθεί άμεσα