Αρχική

Αγορά εργασίας: Κέντρο Σποροπαραγωγής με έδρα τα Σέρβια Κοζάνης επιθυμεί να προσλάβει υπάλληλο γραφείου

https://media-eu.kozan.gr/wp-content/uploads/2017/01/23073736/ergasia.jpg 522w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />

Η εταιρεία Ν. Ζουλιάμη Ι.Κ.Ε με έδρα τα Σέρβια Κοζάνης επιθυμεί να προσλάβει υπάλληλο γραφείου με τα παρακάτω προσόντα: 1. Πτυχίο οικονομικού ή γεωπονικού τμήματος 2. Εργασιακή εμπειρία σε παρόμοια...