Αρχική

Έρχεται ξανά το θρυλικό Μεσόβουνο με τον διακριτικό τίτλο .... [ΕΡΧΟΜΑΣΤΕ !!!!]

Εγκρίθηκε η αναγνώριση του σωματείου {ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΝΤΙΩΝ ΜΕΣΟΒΟΥΝΟ}.Με την αρ. 12/2017 διάταξη του Ειρηνοδικείου Εορδαίας  [Εκούσια Δικαιοδοσία] έγινε η αίτηση αναγνώρισης του αθλητικού ποδοσφαιρικού σωματείου με την επωνυμία (Αθλητικός  Σύλλογος Ποντίων  Μεσοβούνου>, με έδρα το Μεσόβουνο, Δήμου Εορδαίας, Π.Ε Κοζάνης, διακριτικό τίτλο <Α.Σ Ποντίων Μεσοβούνου> και σκοπούς τους αναφερόμενους στο καταστατικό του.                                                                                  Κοζάνη, 7-6- 2017                                                                             Η  πληρεξούσια Δικηγόρος                           ΘΕΟΔΩΡΑ Χ. ΜΗΤΣΙΜΑΡΗΝα επισημάνουμε εδώ ότι στην συνέλευση που πραγματοποιήθηκε πάρθηκε ομόφωνα η αλλαγή της ονομασίας από Αναγέννηση Μεσοβούνου σε Α.Σ Ποντίων Μεσοβούνου. Μετά και αυτήν την έγκριση  από το Ειρηνοδικείο η διοίκηση καλείτε να τρέξει τα διάφορα θέματα μέχρι την έναρξη του πρωταθλήματος. 

Με τιμή
Δ.Σ   Α.Σ ΠΟΝΤΙΩΝ ΜΕΣΟΒΟΥΝΟΥ