Αρχική | Ιστολόγια | Το ιστολόγιο του/της magda

Στις 9/3 η ΓΣ της ΕΕΠ Β' και Γ' εθνικής κατηγορίας

Την Τρίτη 9 Μαρτίου 2010 και ώρα 15.00 θα πραγματοποιηθεί, στα γραφεία της Ένωσης Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου Β' και Γ' Εθνικής Κατηγορίας, Έκτακτη Γενική Συνέλευση των ΠΑΕ

και ΤΑΠ της Β΄ και Γ΄ Εθνικής. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης θα είναι:
1.- Εκλογή Γραμματέα Συνέλευσης.
2.- Αναδιάρθρωση Γ΄ Εθνικής κατηγορίας.
Σε περίπτωση ελλείψεως απαρτίας η Συνέλευση θα συγκληθεί την επομένη ημέρα Τετάρτη 10 Μαρτίου 2010 και ώρα 15.00 στα γραφεία της Ένωσης.

 

Επίσης δύο ώρες νωρίτερα και την ίδια ημέρα και στον ίδιο χώρο θα πραγματοποιηθεί η Γενική Συνέλευση των ΠΑΕ και ΤΑΠ της Γ΄ Εθνικής Κατηγορίας του Βορείου Ομίλου.
Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι:
1.- Επικύρωση πληρεξουσίων αντιπροσώπων
2.- Εκλογή Γραμματέα Συνέλευσης
3.- Εκλογή Τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής.
4.- Αρχαιρεσίες για την εκλογή ενός (1) μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης.
5.- Αρχαιρεσίες για την εκλογή ενός (1) μέλους της Γενικής Συνέλευσης της Ένωσης.
Σε περίπτωση ελλείψεως απαρτίας η Συνέλευση θα συγκληθεί την επομένη ημέρα Τετάρτη 10 Μαρτίου 2010 και ώρα 13.00΄ στα γραφεία της Ένωσης.