Αρχική

Ανακοινώσεις Επιτροπής Διαιτησίας Εθνικών Πρωταθλημάτων

Σεμινάρια Κ.Ε.Δ. / Ε.Π.Ο.

Από την Κ.Ε.Δ. /Ε.Π.Ο. ανακοινώθηκε η διαδικασία του σεμιναρίου διαιτητών , βοηθών διαιτητών , παρατηρητών και εκπαιδευτών Εθνικών Κατηγοριών για την περίοδο 2017-2018.

Τα σεμινάρια θα γίνουν το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιουνίου σε Αθήνα , Κόρινθο , Ηράκλειο Κρήτης , Θεσ/νίκη και Ιωάννινα.

Εξεταστέα ύλη  είναι από το βιβλίο Κανόνες Παιχνιδιού 2016-2017 με τις τροποποιήσεις 2016-2017 καθώς και πρακτικές οδηγίες 2016-2017 που είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Ε.Π.Ο. (www.epo.gr) στήλη Διαιτησία. Για παρατηρητές και εκπαιδευτές θα έχει και video test από RAP UEFA 2015_2 και 2016_1.

Τα αγωνιστικά τεστ θα γίνουν πριν την έναρξη των πρωταθλημάτων και θα είναι το YO-YO και ARIET τεστ.

Δικαιολογητικά που πρέπει να έχουν στα σεμινάρια :

Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης διαιτητών Εθνικών Κατηγοριών.

Από την ΚΕΔ/ΕΠΟ ανακοινώνεται ότι οι αξιολογημένοι διαιτητές, βοηθοί διαιτητές και Παρατηρητές 1ης  και  2ης Κατηγορίας υποχρεούνται να υποβάλουν δηλώσεις Περιουσιακής Κατάστασης (ΔΠΚ) του έτους 2016 (φορολογικό 2015) του ν.3213/2003  καθώς και Δηλώσεις Οικονομικών Συμφερόντων (ΔΟΣ) του άρθρου 229 του ν.4281/2014. Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων αρχίζει στις 15/10/16 και λήγει στις 15/01/17.

Οι ανωτέρω δηλώσεις από φέτος θα υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της Ενιαίας εφαρμογής «Πόθεν» (https://www.pothen.gr). Όσοι εκ των υπόχρεων έχουν υποβάλει ετήσιες ή αρχικές ΔΠΚ και ΔΟΣ σε έγχαρτη μορφή κατά το 2016 υποχρεούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις παραπάνω δηλώσεις.

Επαναληπτικά τεστ φυσικής κατάστασης της Ε.Π.Ο.

Τα επαναληπτικά τεστ φυσικής κατάστασης διαιτητών – βοηθών διαιτητών Α΄ , Β΄ , Γ΄ Εθνικής Κατηγορίας καθώς και νέων διαιτητών 4ης Κατηγορίας και βοηθών διαιτητών 3ης Κατηγορίας θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο 10/12/2016 στην Θεσσαλονίκη .

Γραπτά τεστ διαιτητών Ε.Π.Σ. Κοζάνης.

Τη Δευτέρα 23/11/2015 και ώρα 20:00 στην αίθουσα του Σ.Δ.Π. Κοζάνης κατα τη διάρκεια του επιμορφωτικού και εκπαιδευτικού μαθήματος όλοι οι διαιτητές θα κληθούν να απαντήσουν γραπτώς σε ερωτήσεις όπως επίσης και σε video test  που θα υποβληθούν από την Επιτροπη Διαιτησίας της Ε.Π.Σ. Κοζάνης και οι οποίες θα επιλέγουν από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης Διαιτησίας της Ε.Π.Ο.

Η παρουσία όλων είναι υποχρεωτική.

Τακτική Γενική Συνέλευση και κοπή πίτας ο Σ.Δ.Π. Κοζάνης.

Σύμφωνα με το Καταστατικό του Σ.Δ.Π. Κοζάνης  καλούνται όλα τα μέλη στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή  8 Φεβρουαρίου 2015 και ώρα 19:00 στα γραφεία του Συνδέσμου .

Σε περίπτωση μη απαρτίας σ συνέλευση θα γίνει την Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου 2015 την ίδια ώρα .

Θέματα Τακτικής Γενικής Συνέλευσης :

1. Διοικητικός απολογισμός

2. Οικονομικός απολογισμός

Διάφορα θέματα – Τοποθετήσεις μελών .