Αρχική

Γκλιάνας

Συνέντευξη από τον Γκλιάνα Χρήστο έφηβο παίκτη των Διόσκουρων στο dioskouroibc.gr

image

Ερώτηση dioskouroibc.gr: Συγχαρητήρια για την ενφάνισή σου, τι θα έπρεπε να γίνει ώστε να βγείτε εσείς πρωταθλητές?