Με εντατικότατους ρυθμούς συνεχίζεται η προετοιμασία για το Βέρμιο Καρυοχωρίου