Αγορά εργασίας: Κέντρο Σποροπαραγωγής με έδρα τα Σέρβια Κοζάνης επιθυμεί να προσλάβει υπάλληλο γραφείου