ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Α.Σ. ΒΕΡΜΙΟ ΚΑΡΥΟΧΩΡΙΟΥ – Α.Ε. ΠΕΡΔΙΚΑ