Καίει και τις 2 ομάδες Καρυοχώρι και Περδίκκα το φύλλο αγώνα και η έκθεση του παρατηρητή Παναγιωτη Κορυφίδη !!!!