Απάντηση του Ιωακείμ Ρουσσάκη στα πικρόχολα σχόλια - Ευχαριστώ που κάνατε γνωστό στον κόσμο πως δε με γνωρίζεται