Πυρ και μανία με τους σωτήρες του Εορδαϊκού ο Θεόφιλος Σαρνασίδης - Θαυμάστε τα έργα σας! - ΦΥΓΕΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΛΗ !!!