ΕΚΑΣΔΥΜ: Σύγκλιση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 01 Σεπτεμβρίου 2017