Μακεδονικός Κοζάνης: Αμυντική ενίσχυση με Λάκη Δημητριάδη