Έγινε το deal !!! - Ξανά στον Μακεδονικό Κοζάνης ο Γιώργος Κυπίρτογλου