Παπαθεοδώρου: «Υλοποιήσαμε όλους τους στόχους μας»