Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Ε.Π.Σ. Κοζάνης .