«Ο Κρόνος θέλει την ώθηση από το ένθερμο κοινό του»