Κακά μαντάτα για τους διπλωματούχους προπονητές – ποδοσφαιριστές