Πρωταθλητής χειμώνα και στο +4 ο Μακεδονικός Φούφα