ΑΓΣ Καστοριά: Αποφασίζουν τα μέλη στη Γενική Συνέλευση