Γ. Αγγελόπουλος: «Μάγκικα, πειραιώτικα και κρυστάλλινα»