Την Τετάρτη 10/07/2013 – Ώρα 7:00 μ.μ. συγκέντρωση σωματείων Παιδικών Πρωταθλημάτων