Συνεχίζει ο Χωλόπουλος στους Διόσκουρους. 4/5/2013