Αρχική

Operation Red Wings ΔΕΛΤΑ (Συλλογος Αεροσφαιρισης Λαρισας)

Operation Red Wings 30/04/2017

Καλλιπεύκη Λάρισας

Συλλογος Αεροσφαιρισης Λαρισας

18197757_10212632782915585_1970789124_n ((1) Dimitris Gk)http://airsoft-kozani.gr/wp-content/uploads/2017/05/18197757_10212632782... 768w, http://airsoft-kozani.gr/wp-content/uploads/2017/05/18197757_10212632782... 854w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /> 18197781_10212632783915610_885150291_n ((1) Dimitris Gk)http://airsoft-kozani.gr/wp-content/uploads/2017/05/18197781_10212632783... 768w, http://airsoft-kozani.gr/wp-content/uploads/2017/05/18197781_10212632783... 854w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /> 18197793_10212632789995762_592651908_n ((1) Dimitris Gk)http://airsoft-kozani.gr/wp-content/uploads/2017/05/18197793_10212632789... 768w, http://airsoft-kozani.gr/wp-content/uploads/2017/05/18197793_10212632789... 854w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /> 18197834_10212632789715755_709435564_n ((1) Dimitris Gk)http://airsoft-kozani.gr/wp-content/uploads/2017/05/18197834_10212632789... 768w, http://airsoft-kozani.gr/wp-content/uploads/2017/05/18197834_10212632789... 854w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /> 18197890_10212632790435773_920645219_n ((1) Dimitris Gk)http://airsoft-kozani.gr/wp-content/uploads/2017/05/18197890_10212632790... 768w, http://airsoft-kozani.gr/wp-content/uploads/2017/05/18197890_10212632790... 854w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /> 18197914_10212632782715580_1561606660_n ((1) Dimitris Gk)http://airsoft-kozani.gr/wp-content/uploads/2017/05/18197914_10212632782... 768w, http://airsoft-kozani.gr/wp-content/uploads/2017/05/18197914_10212632782... 854w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /> 18197987_10212632786515675_2030687192_n ((1) Dimitris Gk)http://airsoft-kozani.gr/wp-content/uploads/2017/05/18197987_10212632786... 768w, http://airsoft-kozani.gr/wp-content/uploads/2017/05/18197987_10212632786... 854w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /> 18198004_10212632788595727_569698822_n ((1) Dimitris Gk)http://airsoft-kozani.gr/wp-content/uploads/2017/05/18198004_10212632788... 768w, http://airsoft-kozani.gr/wp-content/uploads/2017/05/18198004_10212632788... 854w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /> 18198022_10212632790795782_1744475616_n ((1) Dimitris Gk)http://airsoft-kozani.gr/wp-content/uploads/2017/05/18198022_10212632790... 768w, http://airsoft-kozani.gr/wp-content/uploads/2017/05/18198022_10212632790... 854w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /> 18198108_10212632784715630_1293551879_n ((1) Dimitris Gk)http://airsoft-kozani.gr/wp-content/uploads/2017/05/18198108_10212632784... 768w, http://airsoft-kozani.gr/wp-content/uploads/2017/05/18198108_10212632784... 854w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /> 18198111_10212632788235718_1717103394_n ((1) Dimitris Gk)http://airsoft-kozani.gr/wp-content/uploads/2017/05/18198111_10212632788... 768w, http://airsoft-kozani.gr/wp-content/uploads/2017/05/18198111_10212632788... 854w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /> 18198129_10212632786835683_1789296351_n ((1) Dimitris Gk)http://airsoft-kozani.gr/wp-content/uploads/2017/05/18198129_10212632786... 768w, http://airsoft-kozani.gr/wp-content/uploads/2017/05/18198129_10212632786... 854w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /> 18198155_10212632790595777_1453193666_n ((1) Dimitris Gk)http://airsoft-kozani.gr/wp-content/uploads/2017/05/18198155_10212632790... 768w, http://airsoft-kozani.gr/wp-content/uploads/2017/05/18198155_10212632790... 854w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /> 18198160_10212632782115565_1733763300_n ((1) Dimitris Gk)http://airsoft-kozani.gr/wp-content/uploads/2017/05/18198160_10212632782... 768w, http://airsoft-kozani.gr/wp-content/uploads/2017/05/18198160_10212632782... 854w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /> 18216941_10212632789875759_233670202_n ((1) Dimitris Gk)http://airsoft-kozani.gr/wp-content/uploads/2017/05/18216941_10212632789... 768w, http://airsoft-kozani.gr/wp-content/uploads/2017/05/18216941_10212632789... 854w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /> 18217084_10212632788315720_451944779_n ((1) Dimitris Gk)http://airsoft-kozani.gr/wp-content/uploads/2017/05/18217084_10212632788... 768w, http://airsoft-kozani.gr/wp-content/uploads/2017/05/18217084_10212632788... 854w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /> 18217203_10212632790355771_1853485352_n ((1) Dimitris Gk)http://airsoft-kozani.gr/wp-content/uploads/2017/05/18217203_10212632790... 768w, http://airsoft-kozani.gr/wp-content/uploads/2017/05/18217203_10212632790... 854w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /> 18217271_10212632784795632_1525994739_n ((1) Dimitris Gk)http://airsoft-kozani.gr/wp-content/uploads/2017/05/18217271_10212632784... 768w, http://airsoft-kozani.gr/wp-content/uploads/2017/05/18217271_10212632784... 854w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /> 18217512_10212632784435623_1384929353_n ((1) Dimitris Gk)http://airsoft-kozani.gr/wp-content/uploads/2017/05/18217512_10212632784... 768w, http://airsoft-kozani.gr/wp-content/uploads/2017/05/18217512_10212632784... 854w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /> 18217625_10212632784875634_527482970_n ((1) Dimitris Gk)http://airsoft-kozani.gr/wp-content/uploads/2017/05/18217625_10212632784... 768w, http://airsoft-kozani.gr/wp-content/uploads/2017/05/18217625_10212632784... 854w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /> 18217687_10212632788035713_914886633_n ((1) Dimitris Gk) 18217741_10212632784235618_1673903972_n ((1) Dimitris Gk)http://airsoft-kozani.gr/wp-content/uploads/2017/05/18217741_10212632784... 768w, http://airsoft-kozani.gr/wp-content/uploads/2017/05/18217741_10212632784... 854w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /> 18217865_10212632789635753_2050347030_n ((1) Dimitris Gk)http://airsoft-kozani.gr/wp-content/uploads/2017/05/18217865_10212632789... 768w, http://airsoft-kozani.gr/wp-content/uploads/2017/05/18217865_10212632789... 854w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /> 18253864_10212632783315595_1832098578_n ((1) Dimitris Gk)http://airsoft-kozani.gr/wp-content/uploads/2017/05/18253864_10212632783... 768w, http://airsoft-kozani.gr/wp-content/uploads/2017/05/18253864_10212632783... 854w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /> 18253934_10212632782475574_1484437712_n ((1) Dimitris Gk)http://airsoft-kozani.gr/wp-content/uploads/2017/05/18253934_10212632782... 768w, http://airsoft-kozani.gr/wp-content/uploads/2017/05/18253934_10212632782... 854w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /> 18254189_10212632787835708_1571869755_n ((1) Dimitris Gk) 18254243_10212632790235768_78449035_n ((1) Dimitris Gk)http://airsoft-kozani.gr/wp-content/uploads/2017/05/18254243_10212632790... 768w, http://airsoft-kozani.gr/wp-content/uploads/2017/05/18254243_10212632790... 854w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /> 18254264_10212632790475774_1916911782_n ((1) Dimitris Gk)http://airsoft-kozani.gr/wp-content/uploads/2017/05/18254264_10212632790... 768w, http://airsoft-kozani.gr/wp-content/uploads/2017/05/18254264_10212632790... 854w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /> 18254270_10212632784635628_802075676_n ((1) Dimitris Gk)http://airsoft-kozani.gr/wp-content/uploads/2017/05/18254270_10212632784... 768w, http://airsoft-kozani.gr/wp-content/uploads/2017/05/18254270_10212632784... 854w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /> 18254279_10212632782075564_1763811747_n ((1) Dimitris Gk) 18254436_10212632790675779_338425606_n ((1) Dimitris Gk)http://airsoft-kozani.gr/wp-content/uploads/2017/05/18254436_10212632790... 768w, http://airsoft-kozani.gr/wp-content/uploads/2017/05/18254436_10212632790... 854w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /> 18254484_10212632790155766_1752519820_n ((1) Dimitris Gk) 18254502_10212632788475724_1883876018_n ((1) Dimitris Gk)http://airsoft-kozani.gr/wp-content/uploads/2017/05/18254502_10212632788... 768w, http://airsoft-kozani.gr/wp-content/uploads/2017/05/18254502_10212632788... 854w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /> 18254549_10212632783715605_232889803_n ((1) Dimitris Gk)http://airsoft-kozani.gr/wp-content/uploads/2017/05/18254549_10212632783... 768w, http://airsoft-kozani.gr/wp-content/uploads/2017/05/18254549_10212632783... 854w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /> 18254679_10212632791315795_1884452636_n ((1) Dimitris Gk)http://airsoft-kozani.gr/wp-content/uploads/2017/05/18254679_10212632791... 768w, http://airsoft-kozani.gr/wp-content/uploads/2017/05/18254679_10212632791... 854w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /> 18280821_10212632782995587_294556782_n ((1) Dimitris Gk)http://airsoft-kozani.gr/wp-content/uploads/2017/05/18280821_10212632782... 768w, http://airsoft-kozani.gr/wp-content/uploads/2017/05/18280821_10212632782... 854w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />