Αρχική

Τροποποίηση προγράμματος λόγω της αναβολής .

Η Ε.Π.Σ. Κοζάνης μετά την αναβολή των αγώνων του Σ/Κύριακου 4 & 5/10/2014 προχώρησε στην τροποποίηση του προγράμματος Α΄ , Β΄ και Γ΄ Κατηγορίας ως εξής :

Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΣΑΒΒΑΤΟ/ΚΥΡΙΑΚΟ ΩΡΑ
4η αγωνιστική  11 & 12/10/2014  16:00
5η αγωνιστική 18 & 19/10/2014  16:00
6η αγωνιστική 25 & 26/10/2014  16:00 & 15:00
7η αγωνιστική 01 & 02/11/2014  15:00
8η αγωνιστική 08 & 09/11/2014  15:00
9η αγωνιστική 15 & 16/11/2014  15:00
10η αγωνιστική 22 & 23/11/2014  15:00
11η αγωνιστική 29 & 30/11/2014  15:00
12η αγωνιστική 06 & 07/12/2014  15:00
13η αγωνιστική 13 & 14/12/2014  15:00
14η αγωνιστική 17/12/2014(Τετάρτη)  15:00
15η αγωνιστική  20 & 21/12/2014  15:00

Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΣΑΒΒΑΤΟ/ΚΥΡΙΑΚΟ ΩΡΑ
3η αγωνιστική   11 & 12/10/2014  16:00
4η αγωνιστική  18 & 19/10/2014  16:00
5η αγωνιστική  25 & 26/10/2014  16:00 & 15:00
6η αγωνιστική  01 & 02/11/2014  15:00
7η αγωνιστική  08 & 09/11/2014  15:00
8η αγωνιστική  15 & 16/11/2014  15:00
9η αγωνιστική  22 & 23/11/2014  15:00
10η αγωνιστική  29 & 30/11/2014  15:00
11η αγωνιστική  06 & 07/12/2014  15:00
12η αγωνιστική  13 & 14/12/2014  15:00
13η αγωνιστική   20 & 21/12/2014  15:00

Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΣΑΒΒΑΤΟ/ΚΥΡΙΑΚΟ ΩΡΑ
2η αγωνιστική  11 & 12/10/2014  16:00
3η αγωνιστική   18 & 19/10/2014  16:00
4η αγωνιστική  25 & 26/10/2014   16:00 & 15:00
5η αγωνιστική   01 & 02/11/2014  15:00
6η αγωνιστική  08 & 09/11/2014  15:00
7η αγωνιστική  15 & 16/11/2014  15:00
8η αγωνιστική   22 & 23/11/2014  15:00
9η αγωνιστική  29 & 30/11/2014  15:00