Αρχική

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Γυμναστικού Συλλόγου Σιάτιστας

Μετά την 1η συνεδρίαση, στην οποία υπήρχε για πρώτη φορά απαρτία